top of page

Hommage to Nikos Alexiou

Group Exhibition | CAN Christina Androulidaki Gallery | Athens | 16.09.2016 - 15.10.2016

Participating Artists:

Nikos Alexiou, Lefteris Alexiou, Maria Ikonomopoulou, Lefteris Tapas, Dimitris Tataris, Stratis Tavlaridis

Photos by Christina Androulidakiu

bottom of page